Tài nguyên - Bài giảng

Sau đây là một số bài giảng và tiện ích nhằm hỗ trợ từ xa qua mạng Internet, chia sẻ để các đồng nghiệp cùng thảo luận, dùng chung.
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
Bài Giảng ppt môn Địa  2036k v. 1 20:32, 18 thg 10, 2011 Trường THCS Trần Phú - TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
ć
Xem Tải xuống
Bài giảng Văn 9 Tiết 38 - 39  5592k v. 1 00:12, 19 thg 10, 2011 Trường THCS Trần Phú - TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn cài đặt MyEqText3.0  23k v. 1 18:39, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Xem Tải xuống
  7k v. 1 00:30, 15 thg 10, 2012 Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng
ċ

Tải xuống
Chương trình sẽ làm đơn giản việc gõ công thức, nhanh chóng như gõ văn bản trong môi trường Microsoft Word.  4167k v. 1 18:41, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
Bài Giảng hội giảng   3631k v. 1 00:46, 25 thg 10, 2011 Trường THCS Trần Phú - TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
ć
Xem Tải xuống
Làm ô chữ đố vui  3949k v. 1 07:19, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn soạn giáo an điện tử   2953k v. 1 07:15, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Xem Tải xuống
  9950k v. 1 18:51, 5 thg 11, 2013 Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng
ć
Xem Tải xuống
Bài Hội Giảng Toán 9  386k v. 1 00:28, 19 thg 10, 2011 Trường THCS Trần Phú - TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
  4700k v. 1 19:00, 5 thg 11, 2013 Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng
ċ

Xem Tải xuống
  2298k v. 1 20:46, 21 thg 10, 2012 Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng
ć
Xem Tải xuống
Bài Hội Giảng Toán 8  709k v. 1 00:28, 19 thg 10, 2011 Trường THCS Trần Phú - TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
  9847k v. 1 01:41, 11 thg 10, 2012 Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng
ċ

Xem Tải xuống
  4459k v. 1 00:32, 15 thg 10, 2012 Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng
ċ

Xem Tải xuống
  3966k v. 1 21:30, 15 thg 10, 2012 Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng
ċ

Xem Tải xuống
  277k v. 1 01:00, 11 thg 10, 2012 Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng
Comments