TẬP HUẤN TIN‎ > ‎

HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2011 - 2012

đăng 08:46, 12 thg 10, 2011 bởi Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng   [ cập nhật 01:46, 24 thg 11, 2011 bởi Trường THCS Trần Phú - TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ]

Trường THCS Trần Phú tổ chức Hội giảng cấp trường vòng I bắt đầu từ ngày 11-10-2011:

Nhằm Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên. Thực hiện tốt yêu cầu đổi mới PP dạy học.

       - Tạo điều kiện để các giáo viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy; tìm ra phương pháp giảng dạy tiên tiến, các sáng kiến cải tiến, kinh nghiệm làm đồ dùng dạy học để phổ biến, nhân rộng trong toàn Trường.
       - Đánh giá thực chất đội ngũ giáo viên từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên và chất lượng đào tạo.
       - Bình chọn giáo viên dạy giỏi, chuẩn bị lực lượng tham gia Hội giảng cấp tỉnh, thành phố.

       Một số hình ảnh trong các giờ hội giảng:

 
 
                      
ĉ
Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng,
09:19, 12 thg 10, 2011
ĉ
Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng,
09:19, 12 thg 10, 2011
ĉ
Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng,
09:19, 12 thg 10, 2011
Comments