Liên hệ:

Trân trọng cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi !
Vị trí trường THCS Trần Phú trên bản đồ
Điện thoại thường trực tại trường (24/24h):
Điện thoại ban giám hiệu (giờ hành chính):
Hiệu trưởng (cô giáo: Nguyễn Thị Thủy):
Hiệu phó (thầy giáo: )
Điện thoại khản cấp (24/24h):
Email: thcstranphu@phuly.edu.vnComments