Thông báo‎ > ‎

Về việc thu học phí năm học 2011-2012

đăng 00:26, 14 thg 10, 2011 bởi Trường THCS Trần Phú - TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam   [ đã cập nhật 09:17, 14 thg 10, 2011 ]

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

 

Trường THCS Trần Phú thông báo về việc thu Học phí năm học 2011 – 2012. Theo công văn số 941/HDLS/SGD ĐT – STC ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Giáo dục & Đào tạo – Sở Tài chính v/v thu, chi học phí năm học 2011 – 2012.
ĉ
Trường THCS Trần Phú - TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam,
00:36, 14 thg 10, 2011
Comments