Thông báo‎ > ‎

Thu học phí

Trường THCS Trần Phú thông báo về việc thu Học phí năm học 2011 – 2012. Theo công văn số 941/HDLS/SGD ĐT – STC ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Giáo dục & Đào tạo – Sở Tài chính v/v thu, chi học phí năm học 2011 – 2012. (Xem chi tiết tại tệp đính kèm)

Comments