Thông báo‎ > ‎

Phân phối chương trình

    Ban Giám hiệu trường THCS Trần Phú thông báo:

    Đã có phân phối chương trình chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam đề nghị toàn thể các đồng chí giáo viên trong trường nghiên cứu chi tiết để thực hiện và áp dụng từ tuần 8. (Xem chi tiết tại tệp đính kèm)

ċ
Đăng Xuân Khánh Phó hiệu trưởng,
19:08, 4 thg 10, 2011
Comments