Thông báo‎ > ‎

Lịch kiểm tra học kì I năm học 2011-2012

đăng 18:38, 26 thg 12, 2011 bởi Trường THCS Trần Phú - TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam   [ đã cập nhật 18:40, 26 thg 12, 2011 ]

Thực hiện Công văn số 1423/2010/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/11/2011 về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2011-2012 của Sở GD&ĐT Hà Nam;

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ  năm học 2011-2012; kế hoạch công tác tháng 12,  Phòng GD&ĐT hướng dẫn cụ thể về kiểm tra cuối học kỳ I đối với cấp THCS, cụ thể như sau:

1. Các môn kiểm tra

        - Sở Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra và in đề đến từng học sinh.

           + Lớp 6: 04 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Địa lý.

           + Lớp 8: 04 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lý.

        - Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra và in đề đến từng học sinh.

           + Lớp 7: 04 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lý.

           + Lớp 9: 04 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Sinh học.

2. Nội dung kiểm tra: theo chương trình học kỳ I (thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học phổ thông) tính đến thời điểm kiểm tra.

3. Thời gian làm bài kiểm tra các môn:

          Môn Ngữ văn, Toán thời gian 90 phút/ môn.

          Các môn Tiếng Anh, Vật lý, Địa lý, Sinh học thời gian 45 phút/ môn.

4. Hình thức kiểm tra: các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Địa lý, Sinh học kiểm tra theo hình thức tự luận. Môn Tiếng Anh kiểm tra kết hợp hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận, học sinh làm bài vào tờ giấy thi như các môn khác, không phải chuẩn bị phiếu trả lời trắc nghiệm.

5. Lịch kiểm tra:

           

Ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ mở bì đề

Giờ phát đề cho HS

Giờ

làm bài

Giờ

 thu bài

Thứ ba

03/01/2012

Sáng

Ngữ văn 8

Vật lý 8

90 phút

45 phút

7h15

9h 30

7h25

9h40

7h30

9h45

9h00

10h30

Chiều

Ngữ văn 6

Địa lý 6

90 phút

45 phút

13h30

15h45

13h40

15h55

13h45

16h00

15h15

16h45

Thứ tư

04/01/2012

Sáng

Toán 8 

Tiếng Anh 8

90 phút

45 phút

7h15

9h 30

7h25

9h40

7h30

9h45

9h00

10h30

Chiều

Toán 6

Tiếng Anh 6

90 phút

45 phút

13h30

15h45

13h40

15h55

13h45

16h00

15h15

16h45

Thứ năm

05/01/2012

Sáng

Ngữ văn 9

Sinh học 9

90 phút

45 phút

7h15

9h 30

7h25

9h40

7h30

9h45

9h00

10h30

Chiều

Ngữ văn 7

Vật lý 7

90 phút

45 phút

13h30

15h45

13h40

15h55

13h45

16h00

15h15

16h45

Thứ sáu

06/01/2012

Sáng

Toán 9 

Tiếng Anh 9

90 phút

45 phút

7h15

9h 30

7h25

9h40

7h30

9h45

9h00

10h30

Chiều

Toán 7

Tiếng Anh 7

90 phút

45 phút

13h30

15h45

13h40

15h55

13h45

16h00

15h15

16h45

Comments