tổ chức đoàn thể

III/ TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ :

1- Chi bộ Đảng

Tổng số Đảng viên :  43 đồng chí

Cấp Uỷ: 03 đồng chí

          - Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuỷ:  Bí thư chi bộ

- Đ/c Đặng Xuân Khánh: Bí thư Chi bộ

- Đ/c Phạm Thị Tính : Chi uỷ viên

2- Ban chấp hành Công đoàn: 05

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm: Chủ tịch Công đoàn

- Đ/c Bùi Thị Thuý Hằng:  Phó Chủ tịch Công đoàn

- Đ/c Đoàn Thanh Thiện : Uỷ viên

- Đ/c Nguyễn Thúy Hằng: Uỷ viên

- Đ/c Trịnh Thu Thuỷ: Uỷ viên

- Đ/c Nghiêm Khánh Ninh: Uỷ viên

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Lanh: Uỷ viên

3- Đoàn TNCS HCM và Đội thiếu niên tiền phong HCM: 03 đ/c

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh : Bí thư chi Đoàn

- Đ/c Đoàn Thanh Huyền: Phó bí thư chi Đoàn

- Đ/ c Ngô Thị Hằng Nga: Tổng phụ trách

 IV/ CÁC HỘI ĐỒNG  VÀ BAN GIÚP VIỆC:

1- Hôị đồng trường: 11đ/c

     - Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Đại diện BGH - Chủ tịch Hội đồng

- Đ/c Đặng Xuân Khánh - Đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam - Thành viên

- Đ/c Trần Thị Thuý Hằng - Đại diện giáo viên - Thành viên

- Đ/c Đồng Thị Tưởng - Đại diện giáo viên - Thành viên

- Đ/c Đinh Thị Thủy - Đại diện giáo viên - Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm - Đại diện công đoàn – Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thuý Hằng - Đại diện giáo viên - Thành viên

- Đ/c Lê Thị Bạch Yến - Đại diện giáo viên - Thành viên

- Đ/c Mai Thị Hoa - Đại diện giáo viên - Thành viên

- Ông Nguyễn Đức Nguyên -Đại diện Hội CMHS nhà trường - Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh - Đại diện giáo viên - Thành viên

           2- Hội đồng thi đua khen thưởng:

* Chủ tịch :        Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy- Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng 

* P. Chủ tịch:    Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn

* Thư ký:           Đ/c Đinh Thị Thuỷ - Thư ký Hội đồng

* Các uỷ viên:

- Đ/c Đặng Xuân Khánh - Phó hiệu trưởng

- Đ/c Phạm Thị Tính - Phó hiệu trưởng

- Đ/c Lê Thị Hoàng Hà - Phó hiệu trưởng

- Đ/c Lê Thị Bạch Yến - Tổ trưởng  KHTN

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh -  Bí thư chi  Đoàn

- Đ/c Ngô Thị Hằng Nga  - Tổng phụ trách

- Đ/c Trần Thị Thuý Hằng -  TT Tổ KHTH

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh -  TP Tổ KHTN

- Đ/c Nguyễn Thuý Hằng - TP Tổ KHXH

3- Ban kiểm tra chuyên môn Và Hội đồng đánh giá sáng kiến kinh nghiệm:

- Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng  - Trưởng ban

- Đ/c Đặng Xuân Khánh - Phó Hiệu trưởng - Phó trưởng ban

     - Đ/c Lê Thị Hoàng Hà - Phó hiệu trưởng

     - Đ/c Phạm Thị Tính - Phó hiệu trưởng

- Đ/c Lê Thị Bạch Yến - Tổ trưởng  tổ KHTN

- Đ/c Trần Thị Thuý Hằng - Tổ trưởng tổ KHTH

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm - Tổ trưởng tổ KHXH

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh - Tổ phó  tổ KHTN

     - Đ/c Nguyễn Thuý Hằng – Tổ phó tổ KHTN

     - Đ/c Đồng Thị Tưởng - Tổ phó tổ KHTH

- Đ/c Đặng Thu Hương  - GV Tiếng Anh

- Đ/c Mai Thị Hoa - GV Lịch sử

- Đ/c Hoàng Trần Phúc Hương - GV  Địa lý

- Đ/c Nguyễn Thị Kiều Dung - GV Hoá học

- Đ/c Đoàn Thanh Thiện - GV Thể dục

- Đ/c Phạm Đức Đông - GV Âm nhạc

- Đ/c Nguyễn Văn Dụ - GV Mĩ thuật

 4- Hội đồng kỷ luật học sinh: (Được thành lập theo vụ việc)

- Chủ tịch: Hiệu trưởng

- Đại diện Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên, cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm và học sinh có liên quan…..

5- Hội đồng tuyển sinh: (Theo quyết định của Phòng Giáo dục & Đào tạo)

6- Cộng tác viên BHYT + Bảo việt: 04 đ/c

- Đ/c Lê Thị Thuỷ         

- Đ/c Nguyễn Thị Yến

- Đ/c Lê Thị Ngọc Ngà

- Đ/c Trịnh Thị Thu Hiền

7- Tổ GVCN lớp và Ban quản lý nề nếp học sinh:

STT

Họ và tên GVCN

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Thị Tuyết

6A1

41

2

Dương Thị Sinh

6A2

41

3

Nghiêm Thị Khánh Ninh

6A3

43

4

Ngô Thị Hải Yến

6A4

34

5

Phạm Thị Thảo

6A5

35

6

Nguyễn Thị Bích Liên

6A6

31

7

Nguyễn Thị Thu Hương

6A7

32

2578

Nguyễn Thị Lan Hương

7A1

45

9

Hoàng Thị Phương

7A2

38

10

Trần Thị Lan

7A3

40

11

Phạm Thị Hương Sen

7A4

31

12

Đinh Thị Thuỷ

7A5

37

13

Vũ Thị Lan Hương

7A6

31

14

Trịnh Thị Thủy

7A7

30

15

Bùi Thị Thuý Hằng

8A1

45

16

Lã Thị Quỳnh

8A2

34

17

Nguyễn Thị Tú Anh

8A3

30

18

Lê Thị Bạch Yến

8A4

45

19

Nguyễn Thị Nguyệt

8A5

45

20

Ngô Thị Hồng Vân

8A6

39

21

Nguyễn T Ngọc Tú

8A7

35

22

Nguyễn Thị Thu Hà

9A1

 

23

Nguyễn Thị Kiều Dung

9A2

 

24

Nguyễn Thị Kim Anh

9A3

 

25

Cù Mai Phương

9A4

 

26

Đoàn Thanh Huyền

9A5

 

27

Mai Thị Hoa

9A6

Khối trưởng CN

28

Phan Thị Ngọc Linh

9A7

 

29

Ngô Thị Hằng Nga

Tổng PTĐ

 

30

Đoàn Thanh Thiện

Giáo viên

 

31

Nguyễn Văn Dụ

Giáo viên

 

32

Trần Công Hải

Giáo viên

 

 

* Học sinh:

STT

Khối

Sĩ số

Biên chế lớp

Số lớp

Sĩ số TB

1

6

257

6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A7

7

36,71

2

7

251

7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A6, 7A7

7

35,86

3

8

274

8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6, 8A7

7

39,14

4

9

254

9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7

7

36,29

Tổng

1036

 

28

37,0

Comments