Cấp uỷ


Cấp Uỷ: 03 đồng chí

          - Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuỷ:  Bí thư chi bộ

- Đ/c Đặng Xuân Khánh: Phó bí thư Chi bộ

- Đ/c Phạm Thị Tính : Chi uỷ viên


Tổng số Đảng viên :  43 đồng chí

Comments