Ban giám hiệu

I/ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ:

1- Hiệu  trưởng: Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - Đại học Quản lí Giáo dục

a- Công tác được giao:

 Điều hành chung mọi hoạt động của Nhà trường và trực tiếp:

- Xây dựng đội ngũ, tổ chức bộ máy Nhà trường

- Công tác Kế hoạch – Tài chính – Tuyển sinh– Biên chế học sinh

- Xây dựng cơ sở vật chất – Sách, thiết bi đồ dùng dạy học.

- Công tác thanh tra, kiểm tra.

- Công tác hướng nghiệp.

- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, chỉ đạo trực tiếp các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

- Ký giáo án của các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo án Bồi dưỡng HSG.

- Ký duyệt sổ điểm các lớp.

- Phụ trách nề nếp khối 9.

b- Các loại hồ sơ cá nhân:

          - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch bồi dưỡng HSG.

          - Kế hoạch thanh tra - kiểm tra, Kế hoạch hướng nghiệp.

          - Sổ theo dõi thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên nhà trường.

          - Sổ ghi chép nội dung triển khai họp hội đồng, họp tổ chủ nhiệm.

          - Sổ theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nề nếp.

          - Sổ công tác, Lịch công tác tuần, Sổ dự giờ.

          - Hồ sơ chủ nhiệm:

                   + Kế hoạch chủ nhiệm

                    + Sổ theo dõi chất lượng, biện pháp nâng cao chất lượng GD đạo đức.

                   + Sổ theo dõi học sinh cá biệt và các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh cá biệt.

          - Hồ sơ giảng dạy: Hướng nghiệp.

c- Quản lý các loại hồ sơ của nhà trường:

- Sổ theo dõi học học sinh chuyển đi, đến;

- Sổ gọi tên ghi điểm;

- Học bạ học sinh;

 

- Sổ liên lạc của học sinh;

- Sổ quản lý cấp phát bằng, chứng chỉ;

- Sổ nghị quyết của nhà trường;

- Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản (công văn đi, đến);

- Sổ quản lý tài sản.

- Sổ quản lý tài chính;

- Hồ sơ thi đua;

- Hồ sơ thanh kiểm tra nội bộ (kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên);

- Hồ sơ khen thưởng/kỷ luật;

- Hồ sơ quản lý theo dõi sử dụng phòng học bộ môn;

- Hồ sơ tuyển sinh;

- Hồ sơ xét lên lớp đợt 1,2, kiểm tra lại, lưu ban;

2- Đ/c Đặng Xuân Khánh: Đại học sư phạm Vật lý

a- Công tác được giao:

- Phụ trách  chuyên môn:

+ Kế hoạch thực hiện chương trình dạy học chung của toàn trường Thời khoá biểu).

+ Kế hoạch thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

+ Kế hoạch Hội giảng, Hội thảo các cấp.

                   + Phụ trách hoạt động của các phòng học bộ môn.

          - Phụ trách chuyên môn tổ Khoa học Tổng hợp:

                   + Kí giáo án của tổ.

                   + Kiểm tra thực hiện chương trình dạy học, kiểm tra Lịch báo giảng của tổ.

                   + Phân công dạy thay của các đồng chí GV trong tổ.

                   + Dự sinh hoạt chuyên môn của tổ.

          - Phụ trách dạy nghề khối 8, 9:

          - Làm công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.

          - Phụ trách nề nếp học sinh khối 8.

          - Quản trị mạng, phụ trách Công nghệ thông tin trong nhà trường.

b- Hồ sơ cá nhân:

          - Kế hoạch cá nhân.

          - Kế hoạch chuyên môn, kế hoạch dạy nghề, kế hoạch hội giảng, hội thảo các cấp, kế hoạch thanh tra chuyên môn, kế hoạch dạy thêm, học thêm.

- Sổ theo dõi thực hiện qui định về chuyên môn của các tổ KHTH;

- Sổ công tác; Sổ tự học tự bồi dưỡng; Sổ dự giờ; Lịch công tác tuần;

- Sổ theo chất lượng, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trí dục;

- Sổ theo dõi, khắc phục học sinh bỏ học, học sinh yếu kém về học lực;

- Hồ sơ giảng dạy: Dạy đội tuyển Lý 9.

c- Quản lí hồ sơ nhà trường:

          - Hồ sơ quản lý thiết bị và theo dõi sử dụng phòng học bộ môn.

          - Hồ sơ dạy nghề phổ thông.

          - Phân phối chương trình các môn học.

3- Đ/c Lê Thị Hoàng Hà - Đại học sư phạm Toán

a- Công tác được giao:

- Phụ trách hoạt động 3:

                   + Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp.

                   + Kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

                   + Tổ chức các Hội thi của các cấp và hoạt động chào mừng của Đội nghi thức.

          - Kế hoạch giảng dạy tự chọn.

          - Thống kê báo cáo, dạy tự chọn.      

          - Phụ trách công tác an ninh an toàn trường học, phòng cháy chữa cháy, xây dựng cảnh quan môi trường, Y tế học đường.

          - Bảo hiểm y tế, thân thể  HS – Chữ thập đỏ  – Nhân đạo.

- Phụ trách chuyên môn tổ Khoa học Tự nhiên.

+ Kí giáo án của tổ.

+ Kiểm tra thực hiện chương trình của giáo viên.

+ Kiểm tra kí duyệt Lịch báo giảng của tổ.

+ Dự sinh hoạt chuyên môn của tổ.

-  Kiểm tra sổ đầu bài khối 6, 7.

          - Phụ trách nề nếp học sinh khối 7.

          - Làm công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.

b- Hồ sơ cá nhân:

          - Kế hoạch cá nhân.

          - Kế hoạch tự chọn, kế hoạch HĐNG lên lớp, kế hoạch phổ cập, kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, kế hoạch hướng nghiệp.

          - Sổ theo dõi chất lượng trí dục của các khối 7, 8.

- Sổ theo dõi thực hiện qui định về chuyên môn của các tổ KHTN;

- Sổ công tác; Sổ tự học tự bồi dưỡng; Sổ dự giờ; Lịch công tác tuần;

- Hồ sơ giảng dạy: Dạy Toán 7

c- Quản lí hồ sơ nhà trường:

          - Hồ sơ của Liên đội, Chi đoàn.

          - Hồ sơ phổ cập, hồ sơ PCCC, Khuyến học, nhân đạo, hồ sơ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          - Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh.

          - Sổ đầu bài.

          - Hồ sơ tự chọn.

4- Đ/c Phạm Thị Tính - Đại học sư phạm Ngữ văn

a- Công tác được giao:

- Công tác Phổ cập giáo dục THCS, trung tâm học tập cộng đồng.

- Phụ trách lao động.

- Phụ trách công tác văn nghệ - TDTT của giáo viên và các hội thi của GV.

- Công tác xã hội hoá giáo dục.

- Phụ trách chuyên môn tổ KHXH:

+ Kí giáo án của tổ.

+ Kiểm tra thực hiện chương trình của giáo viên.

+ Kiểm tra kí duyệt Lịch báo giảng của tổ.

+ Dự sinh hoạt chuyên môn của tổ.

          - Phụ trách nề nếp học sinh khối 6.

          - Phụ trách việc dạy thêm, học thêm.

          - Làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

b- Hồ sơ cá nhân:

          - Kế hoạch lao động, kế hoạch xã hội hoá giáo dục, kế hoạch thực hiện  Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận đông “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

          - Sổ theo dõi chất lượng trí dục của các khối 6, 9.

- Sổ theo dõi thực hiện qui định về chuyên môn của các tổ KHTN;

- Sổ công tác; Sổ tự học tự bồi dưỡng; Sổ dự giờ; Lịch công tác tuần;

- Hồ sơ giảng dạy: Tham gia bồi dưỡng HSG Văn 9.

c- Quản lí hồ sơ nhà trường:

          - Quản lí hồ sơ của Chi bộ, Công đoàn.

          - Hồ sơ Thư viện, sổ Đăng bộ của giáo viên.

          - Nghị quyết Hội đồng trường.

          - Lịch báo giảng của nhà trường.

          - Hồ sơ của Trung tâm học tập cộng đồng.

          - Hồ sơ dạy thêm, học thêm.

          - Hồ sơ Kiểm định chất lượng giáo dục.

* Phân công lịch trực của Ban giám hiệu:

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

Đ/c Thủy   - Đ/c Hà

Đ/c Tính - Đ/c Khánh

Thứ ba

Đ/c Hà       - Đ/c Khánh

Đ/c Khánh - Đ/c Hà

Thứ tư

Đ/c Thủy   - Đ/c Tính

Đ/c Tính - Đ/c Thuỷ

Thứ năm

Đ/c Khánh - Đ/c Hà

Đ/c Hà - Đ/c Khánh

Thứ sáu

Đ/c Tính    - Đ/c Thuỷ

Đ/c Thủy - Đ/c Tính

Thứ bảy

Đ/c Hà - Đ/c Thuỷ

Đ/c Khánh - Đ/c Tính

 

* Lưu ý:   - Nhóm trực chính có mặt: Buổi sáng có mặt 7h kém 15 phút.

                                                            Buổi chiều có mặt 14h kém 15phút.

                           - Nhóm còn lại: Buổi sáng có mặt 7h15 phút.

                                                 Buổi chiều có mặt 14h15phút.

Comments